Max Kovář

Jak předejít infarktu v logistice (spolu s Radkem Davidem)

Firma Varroc Lighting s.r.o. ve spolupráci s poradenskou firmou Logicon Partner s.r.o. realizovala v první polovině roku 2016 podrobnou analýzu logistických procesů v centrálním skladu materiálu a v provoze výroby závodu v Novém Jičíně. Mezi 85 uzly sítě logistického systému firmy bylo individuálně prověřeno více než 450 materiálových toků. Pro dotčené materiálové toky a logistické procesy byla vyhodnocena úroveň a kvalita  informačního, controllingového, technického a personálního zabezpečení. Výsledná diagnostika výchozího stavu konstatovala celkem 11 problémových oblastí a příležitostí ke zlepšení. Navržený akční plán mimo jiné doporučuje implementaci integrovaného WMS v centrálním skladu ale i v provozních skladech Kittingu a v Supermarketech. Ekonomická návratnost implementace WMS byla vypočtena na období kratší než 1,5 roku. Spolupráce mezi poradenskou firmou a týmem logistického managementu pokračuje i ve fázi výběru dodavatele řešení WMS. Základem této úspěšné spolupráce je naprostá informační otevřenost, vzájemná důvěra.

MAx Kovář

Max Kovář
Vedoucí interní logistiky, Varroc Lighting Systems, s.r.o.

 

Koupit vstupenku

Předprodej
4200,-
platí do 31. 12. 2017
Koupit
Standard price
4700,-
platí do 2. 4. 2018
Koupit
Last minute
5700,-
platí do 17. 4. 2018
Koupit